Teden gozdov (23. do 29. maj 2022): Sodobna nega gozda

gozd

V Sloveniji gozd pokriva 3/5 celotnega ozemlja.
V gozdovih raste 950 rastlinskih vrst. Od tega je 71 drevesnih vrst (10 iglavcev in 61 listavcev). Med njimi je tudi nekaj tujih drevesnih vrst, ki so jih prinesli od drugod kot so: duglazija, zeleni bor, rdeči hrast, robinija… Najbolj razširjeni drevesni vrsti sta bukev in smreka.
Gozd je dom 95 vrstam ptic, 70 vrstam sesalcem, 17 vrstam dvoživk in 10 vrstam plazilcem.
Naši gozdovi porabijo okoli 7,5 milijona ton ogljikovega dioksida in proizvedejo okoli 5,5 milijona ton kisika.
Letošnja tema tednov gozdov je Sodobna nega gozda pod geslom: Danes za jutri, za naravo in ljudi.
Sodobna nega gozda tako upošteva načela nege gozda, usmerja pa v racionalizacijo ukrepov, prepušča del gozda naravni samodejnosti (pragozd) in se prilagaja naravnim in družbenim potrebam ter ciljem gospodarjenja z gozdovi v podnebno nestabilnem okolju.
Več na:
http://www.zgs.si/delovna_podrocja/delo_z_javnostmi/teden_gozdov/index.html

Eden odgobor na “Teden gozdov (23. do 29. maj 2022): Sodobna nega gozda”

  1. Franc Kociper Post author

    Gozdovi so naše veliko, še neizkoriščeno bogastvo. Les domačih dreves postaja čedalje bolj cenjen. Je naravaen material za vsakdanjo uporabo in tudi za gradnjo. #gozd #domaciles #energijadreves

    Odgovori

Na vrh