Evropsko leto mladih 2022 se zaključuje

eu eyy sl

Mladi so pomembni nosilci sprememb in bistveno pripomorejo k izgradnji miroljubne in demokratične družbe.
Pandemija covida-19 jih je zelo prizadela, zato sta Svet in Parlament EU letošnje leto razglasila za Evropsko leto mladih.
Evropske institucije želijo s tem počastili njihov trud za premagovanje ovir, s katerimi se soočajo, tudi spričo krize zaradi covida-19.
Omogočiti jim želijo dejavnejše vključevanje v demokratične procese. EU v razglasitvi zagotavlja, da bodo mladinska vprašanja upoštevana
v vseh politikah EU, torej okoljski, izobraževalni, kulturni in drugih. Svetu je poleg tega uspelo pridobiti zavezo Komisije,
da skupaj z nacionalnimi koordinatorji in koordinatorkami v izvajanje evropskega leta vključi tudi mlade.

evropsko leto mladih v crnomlju x

evropski mladinski portal informacijsko sredisce evropskega leta mladih

Ni komentarjev

Bodite prvi in oddajte komentar

Na vrh