Svetovni dan mokrišč 2023 – 2. februar

wwd jpg

Čas je za obnovo mokrišč!
Letošnji svetovni dan mokrišč, ki ga vsako leto obeležujemo 2. februarja, poteka pod sloganom:
Čas je za obnovo mokrišč!
Zakaj? Zdrava mokrišča so nepogrešljiva za preživetje ljudi in zdrav planet!
Mokrišča so eden najbolj ogroženih ekosistemov na Zemlji, ki je bil močno degradiran ali
popolnoma uničen predvsem zaradi človekovih dejavnosti in nerazumevanja pomena mokrišč
za človeka in naravo.
Med mokrišča štejemo območja, ki so stalno ali občasno ovodenela, v svoji okolici jih
najpogosteje poznamo kot močvirja, nizka barja, šotišča, soline, poplavne mokrotne
travnike, poplavne gozdove, slane lagune, poplavne ravnice rek, mlake in podobno.
So naravnega ali umetnega nastanka, s stoječo ali tekočo vodo, ki je sladka, polslana ali slana.
Mokrišča izginjajo trikrat hitreje kot gozdovi. Od leta 1700 je izginilo več kot 80 % mokrišč,
od sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa več kot 35 %. Število rastlinskih in živalskih vrst
celinskih mokrišč se je zmanjšalo za 81 %, število vrst obalnih in morskih mokrišč za 36 %.
Izginjanje mokrišč povzročajo človekove dejavnosti kot so izsuševanje in zasipavanj mokrišč
zaradi kmetijstva in pozidave, onesnaževanje vode in izsekavanje mokriščne vegetacije ter
prekomerno izkoriščanje virov. V zadnjih desetletjih mokrišča vse bolj ogroža tudi širjenje
wwd

dan mokrisc sprehodinvazivnih tujerodnih vrst ter podnebne spremembe.

Ni komentarjev

Bodite prvi in oddajte komentar

Na vrh