Novosti za organizatorje javnih prireditev

manj plastike

Za organizatorje javnih prireditev se s 1.1.2023 uvajajo spremembe pri ponujanju hrane in pijače
Spremembe prinaša nova Uredba o zmanjševanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov ki je z 29.10.2022 stopila v veljavo. Med drugim predpisuje proizvajalčevo razširjeno odgovornost za naslednje izdelke:
Lončki za pijačo (vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški),
Posode za živila;
Zavitki in ovoji;
Lahke plastične nosilne vrečke;
Vsebniki za pijačo (do 3 litrov);
Baloni;
Vlažilni robčki;
Tobačni filtri s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki;
Ribolovno orodje.

Uredba spodbuja prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem prispeva tudi k učinkovitemu delovanju notranjega trga.
Uredba prinaša mnoge novosti, cilje in ukrepe za različne deležnike. V nekaterih določbah, ki stopijo v veljavo s 1.1.2023, Uredba posebej nagovarja organizatorje javnih prireditev, ki bodo morali skladno z uredbo izvajati določene ukrepe.
Za namene doseganja cilja zmanjševanja porabe zgoraj navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, če to dopuščajo okoliščine dogodka in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, morajo organizatorji javnih prireditev sprejeti ukrepe:
na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana, se na mestu strežbe zagotovi uporaba alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda;
omogočati, da k ponudniku pijač in hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj lonček za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo;
ozaveščati o ukrepih iz 1. in 2. točke tega odstavka pred in med prireditvijo.
Potrebno je obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov in ozaveščati o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo.

Vsebino Uredbe si lahko preberete tukaj.(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8415

plasticne vrecke

responsive   noborder efecef)

Ni komentarjev

Bodite prvi in oddajte komentar

Na vrh