Evropska leta

eys logo rgb sl

Kaj je evropsko leto?

Gre za kampanjo ozaveščanja o določenem vprašanju, ki spodbuja razpravo in dialog v državah EU in med njimi. V ospredje postavlja določeno vprašanje, ki je za nacionalne vlade posebej pomembno, njen cilj pa je obveščanje javnosti in spreminjanje načinov razmišljanja.

Evropska komisija predlaga temo evropskega leta, ki jo nato sprejmejo Evropski parlament in vlade držav članic EU. Čeprav evropska leta potekajo že skoraj 40 let, se ne zvrstijo vsako leto.

Zakaj jih potrebujemo?

V okviru številnih evropskih let so na voljo dodatna sredstva za lokalne, nacionalne in čezmejne projekte v zvezi s tem posebnim vprašanjem.

Sporočilo evropskega leta je tudi močna zaveza in politični signal institucij EU in vlad držav, da bodo vprašanje upoštevale pri prihodnjem oblikovanju politike. V nekaterih primerih lahko Komisija predlaga novo zakonodajo v zvezi s temo.

Katere teme so poudarjene?

Evropska leta potekajo od leta 1983. Navajamo temo letošnjega leta in nekaj nedavnih let:

2023–2024 – evropsko leto spretnosti

Po vsej Evropski uniji bodo organizirani dogodki in dejavnosti za pomoč ljudem pri pridobivanju pravih spretnosti za kakovostna delovna mesta ter pomoč podjetjem pri odpravljanju primanjkljaja spretnosti. Iskalci zaposlitve in delodajalci bodo imeli številne priložnosti, izmenjali bodo lahko izkušnje in spoznanja ter izvedeli, kako lahko pomagajo pobude EU in možnosti financiranja.

2022 – evropsko leto mladih

V letu 2022 bo mladim Evropejcem in Evropejkam na voljo veliko priložnosti za sodelovanje v učnih dejavnostih in dejavnostih državljanskega udejstvovanja, spoznavanje novih ljudi, odkrivanje drugih kultur, izboljšanje zaposlitvenih možnosti, izmenjavo zamisli in številne druge dejavnosti.

2021 – evropsko leto železnic

Dogodki in pobude za spodbujanje železnic kot trajnostnega, inovativnega in varnega načina prevoza ter poudarjanje njihovih koristi za ljudi, gospodarstvo in podnebje.

2018 – evropsko leto kulturne dediščine

Več o 23 000 dogodkih, organiziranih po vsej Evropi za ozaveščanje o evropski kulturni dediščini kot viru, njeno zaščito in zagotavljanje njene trajnostnosti za prihodnost.

2015 – evropsko leto za razvoj

Več o tem, kako je EU Evropejce seznanila z razvojnim sodelovanjem in jih spodbudila k vključevanju v razvojne dejavnosti. Pri tem so lahko med drugim izvedeli, kako to koristi njim in upravičencem.

2013–2014 – evropsko leto državljanov

Dialogi z državljani so bili pomemben rezultat tega evropskega leta, ki je bilo namenjeno spodbujanju javnosti, naj se vključi v izgradnjo močnejše in bolj politične EU.

Vir: https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/european-years_sl

Ni komentarjev

Bodite prvi in oddajte komentar

Na vrh