Občni zbor društva

unnamed

Redni letni zbor Turističnega društva Štatenberg bo v soboto, 25. marca 2023, ob 13.00 uri v dvorani na dvorcu Štatenberg. Na njem bomo obravnavali in sprejemali poročila o delu v letu 2022. Spreli bomo plan dela za leto 2023.

Utrinki iz občnega zbora

Redni letni občni zbor Turističnega društva Štatenberg je bil uspešno izpeljan. Delovno predsedstvo je vodil Branko Strnad, pomagali so Alojzija Jus in Jožica Fajs ter Štefka Dobič (zapisnikarica). Na zboru je bilo prisotnih 68 članov društva, od skupaj 118 članov. Soglasno so bila sprejeta vsa poročila o delu društva, ki jih je podala predsednica društva, Štefka Skledar. Prav tako je bilo soglasno sprejeto finančno poročilo, ki ga je podala blagajničarka Leonida Godec. Sprejet je bil tudi plan dela društva za leto 2023.

Na koncu so imeli besedo še gostje: Franc Majcen (župan Občine Makole, Brigita Koren (predsednica Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica), Sagadin Romana (predsednica TD Makole), Franc Žrjav (predsednik ED Ložnica). Sledila je pogostitev in prijetno druženje do večernih ur. Ob zvoku harmonike Vlada Pšeničnika so nekateri tudi zaplesali in zapeli. Foto-video sekcija je predstavila osnutke turističnih spominkov.

obcni zbor delovno p obcni zbor stefka obcni zbor udelezenci  obcni zbor spominki obcni zbor primoz stefka obcni zbor udelezenci obcni zbor vlado psenicnik obcni zbor udelezenci  obcni zbor spominek obcni zbor udelezenci  obcni zbor spominek obcni zbor udeleznci obcni zbor udelezenci

Ni komentarjev

Bodite prvi in oddajte komentar

Na vrh