Bernadekova domačija

Z namenom, da se ohrani, več kot 200 let stara Bernadekova domačija (bajta) v Štatenbergu 64, so se člani društva odločili, da jo obnovijo. Postopna obnova se je začela že leta 2017. Ustanovila se je sekcija za ohranitev starih običajev, ki jo vodi Milan Strnad. Najprej se je začelo z urejanjem okolja in čiščenjem zapuščenega peskokopa (“pruha”), nato pa obnova hiše, svinjaka, vrta in stranišča (“aport”). Člani sekcije so pripravili tudi avtentično zgodbo o življenju nekoč. Predstavijo jo za najavljene skupine.

Poglejmo si vse skupaj!

Hiša

V njej je obnovljena veža (“lujpa”) in soba (“hiža”), ki sta opremljeni s starim pohištvom in kmečkimi predmeti.

bernadekova domacija
bernadekova domacija hisa
bernadekova domacija lujpa

Kmečki vrt

Ograjen je z leseni latami, ki so jih ročno izdelali člani iz kostanjevega lesa. Kmečki vrt je kombinacija zelenjavnega, zeliščnega in rožnega vrta. Vsebuje vse, kar je gospodinja potrebovala za kuho.

bernadekova domacija vrt

Svinjak

V njem se je redila ena ali dve svinji, odvisno od števila družinskih članov. Istočasno se je prostor uporabljal za skladiščenje koruznih storžev.

bernadekova domacija svinjak

Peskokop

Gradbeni material se je nekoč uporabljal iz najbližjega peskokopa. In tukaj je primer takega, kjer so domačini kopali pesek, grušč in kamenje za zidavo svojih koč.

bernadekova domacija peskokop

Stranišče na štrbunk

Vsaka družina je imela stranišče na štrbunk, običajno malo oddaljeno od bivalnih prostorov.

bernadekova domacija wc

Prireditveni prostor

Za društvene namene, kakor tudi za obiskovalce se je uredil prireditveni prostor, kjer se lahko “posede” za en avtobus obiskovalcev. Vse mize in klopi so ročnno naredili člani društva.

bernadekova domacija prireditveni prostor

Lesena ograja

Običajno je bila okrog ožjega dela posestva narejena lesena ograja, ki je preprečevala prehod živali. Tudi ta je ročno narejena

bernadekova domacija ograja

Naši načrti

V prihodnje si želimo vgraditi krušno peč, obnoviti črno kuhinjo, urediti prostor za kmečko orodje, obnoviti studenec in pot do njega in še kaj.

Vsako leto tudi sodelujemo na Dnevih evropske kulturne dediščine (DEKD) in Tednu kulturne dediščine (TKD), o čemer priča tudi zastava pred domačijo.

dekd

Dnevi evropske kulturne dediščine 2021

Povabilo

Vabljeni ste na ogled Bernadekove domačije, potrebno se je predhodno prijaviti. Vse ostale informacije dobite na tel. št. 040/700 006 (Štefka Skledar)

Na vrh