Občinski svet Občine Makole

Mandat 2022-2026
1.Štefka Skledar – Franc Majcen in skupina volivcev
2.Viljem Mesarič – Franc Majcen in skupina volivcev
3.Aleš Simrajh – Franc Majcen in skupina volivcev
4.Zdravko Krošl – Vinko Kodrič in skupina volivcev
5.Nada Šket – Vinko Kodrič in skupina volivcev
6.Stanko Jančič – Vinko Kodrič in skupina volivcev
7.Vid Stojnšek – Jurij Plaznik in skupina volivcev
8.Primož Kunej – Slovenska demokratska stranka
9.Boštjan Pušaver – Hinko Pušaver in skupina volivcev
10.Denis Plavčak – Slovenska ljudska stranka
11.Franc Skledar – Hinko Pušaver in skupina volivcev

Mandat 2018-2022
1.Štefka SKLEDAR -Sašo Skledar in skupina volivcev

2.Zdravko KROŠL – Ladislav Krošl in skupina volivcev

3.Franc SKLEDAR – Lucija Skledar in skupina volivcev

4.Jurij PLAZNIK – Marjeta Klajnšek in skupina volivcev

5.Andrej GABERC – SD -Socialni demokrati

6.mag. Danilo LONČARIČ – SDS – Slovenska demokratska stranka

7.Zlatka DVORŠAK – SDS – Slovenska demokratska stranka

8.Stanko JANČIČ – SDS – Slovenska demokratska stranka

9.Marjan DOVAR – SDS – Slovenska demokratska stranka

10.Diana ŽELEZNIK – SDS – Slovenska demokratska stranka

11.Andrej GALUN – SDS – Slovenska demokratska stranka

Na vrh