Župan občine Makole

postavitev klopotca
Občino Makole vodi že tretji zaporedni mandat. Leta 2022 je bil Franc Majcen izvoljen za župana v prvem krogu. Druga dva kandidata sta bila mag. Danilo Lončarič in Jožef Trol.

V tem mandatu so se že uresničile načrtovane investicije kot so:

modernizacija šolske kuhinje, nova mrliška vežica, novi most čez Ložnico, obnova športnega igrišča…

Na vrh