21.marec – mednarodni dan gozdov

unnamed

Mednarodni dan gozdov je v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja razglasila Organizacija za prehrano in kmetijstvo (angleško Food and Agriculture Organization – FAO). Njegov namen je ozaveščati najširšo javnost o pomenu gozdov za ljudi.

Z letošnjo temo želi FAO poudariti pomembnost inovacij in novih tehnologih za še natančnejše usmerjanje razvoja gozdov in spremljanje njihovega stanja.

Na spletni strani Zavoda za gozdove najdete več informacij o različnih dogodkih, ki potekajo ob mednarodnem dnevu gozdov, na ogled pa je tudi video gradivo o pomenu inovacij in novih rešitev.

Ali ste vedeli, da…

 • gozdovi pokrivajo kar 58 odstotkov površine Slovenije, površina gozdov je 1.176.069 hektarjev (ha), od tega: 1.067.815 ha gospodarskih gozdov, 98.828 ha varovalnih gozdov in 9426 ha gozdnih rezervatov;
 • je vsak peti Slovenec lastnik gozda; 75 odstotkov gozdov je v zasebni lasti, 21 odstotkov v državni lasti, 4 odstotki so v lasti lokalnih skupnosti;
 • je letni prirastek v gozdovih 8,8 milijona kubičnih metrov (m3) oziroma 7,5 m3/ha;
 • v slovenskih gozdovih raste prek 70 različnih drevesnih vrst, drevesna sestava pa je naslednja: 32,9 odstotka bukev, 30,2 odstotka smreka, 1,5 odstotka drugi iglavci, 15,6 odstotka drugi listavci, 5,4 odstotka bori, 7,1 odstotka hrasti, 7,4 odstotka jelka;
 • imamo v Sloveniji opisanih okoli 200 gozdnih vegetacijskih enot, ki jim pravimo gozdne združbe in so ključna podlaga za načrtovanje trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdom;
 • je v Sloveniji 171 gozdnih rezervatov s skupno površino 9426 ha:
  • prvi gozdni rezervat na Slovenskem je nastal leta 1892 v Rajhenavskem rogu na Kočevskem,
  • 14 gozdnih rezervatov ima pragozdni značaj,
  • 2 pa sta uvrščena na Unescov seznam svetovne naravne dediščine;
 • Območja Natura 2000 zajemajo skoraj polovico slovenskih gozdov, gozdovi pa predstavljajo več kot 70 odstotkov območij Nature 2000 v Sloveniji; v gozdovih Nature 2000 najdemo 43 živalskih in pet rastlinskih vrst ter 11 gozdnih habitatnih tipov, katerih ohranitev je evropskega pomena;
 • se 95 odstotkov slovenskih gozdov obnovi po naravni poti;
 • ko se odpravimo v gozd, upoštevajmo Gozdni bonton.
 • mednarodni dan gozdov fitwzkmcwodasijcndqogqyzdaixq

Ni komentarjev

Bodite prvi in oddajte komentar

Na vrh