Sestanek upravnega odbora društva

img
Sklicujem redno sejo upravnega odbora društva, ki bo v sredo 7.9.2022 ob 18.00 uri v prostorih društva na Dvorcu Statenberg.
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Pan dela do konca leta – naloge in zadolžitve
4. Razno

Prosim za udeležbo in potrditev prisotnosti.

Lep pozdrav.

TD Statenberg
Stefka Skledar, predsednica

Ni komentarjev

Bodite prvi in oddajte komentar

Na vrh